Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Skawina  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Skawina

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Skawina.

Mapa Geoportal Skawina
Mapa z granicą gminy Skawina

Dane urzędu

Urząd Miasta i Gminy w SkawinieRynek 1Skawina, 32-050

Tel: 12 2770100 wewn. 130

Fax: 12 12 277 01 10 wewn. 100

Elektroniczna skrzynka podawcza: /umigskawina/skrytka

E-mail: urzad@gminaskawina.pl

Powiat: krakowski

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Skawina: 1206113

Witryna: www.gminaskawina.pl

Władze lokalne: Burmistrz Norbert Rzepiskourzad@um.skawina.net

Aktualności z gminy Skawina

Pobierz mapę gminy Skawina

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Skawiny

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Skawina to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Skawina na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Skawiny, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Skawiny

Gmina Skawina w liczbach

Powierzchnia gminy Skawina*

100 km2

1460 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Skawina*

43 751 mieszkańców

114 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Skawina*

438 mieszkańców na km2

274 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Skawina

Geoportal Skawina prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Skawina, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Skawina.

Dostęp do danych Geoportalu Skawina

Jak powstał Geoportal gminy Skawina?

Geoportal Skawina powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Skawina, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Skawina.

Geoportal Skawina umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Skawina oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Skawina, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Skawina

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Skawina?

Informacje na Geoportalu Skawina

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Skawina?

Korzyści z Geoportalu Skawina

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Skawina?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Skawina.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Skawina łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Skawinie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Skawiny zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Skawina, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Skawina oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Skawina. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Skawiny możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Skawiny. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Skawina. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Skawina.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Skawinie.

  Geoportal gminy Skawina posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Skawina. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Skawinie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Skawina przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Skawinie.

  W Geoportalu Skawina przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Skawina. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Skawinie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Skawina zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Skawina, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Skawina oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Skawina.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Skawina. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Skawina są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Skawina podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Skawina.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Skawinie. W Geoportalu gminy Skawina udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Skawinie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Skawina.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Skawina. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Skawina.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Skawina, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Skawina. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Skawina.

 • Zabytki w gminie Skawina

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Skawina. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Skawina oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Skawina.

 • Informacje o wyborach w gminie Skawina

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Skawina. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Skawina i wiele istotnych informacji.

Geoportal Skawina dla mieszkańców

Geoportal Skawina jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Skawina. Na mapie Skawiny sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Skawina mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Skawina. Korzystając z map Geoportalu gminy Skawina w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Skawina są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Skawina dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Skawina dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

rodzaje map

Rodzaje map - przegląd

Przejdź do wpisu