Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Skawina  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Skawina

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Skawina.

Mapa Geoportal Skawina

Dane urzędu

Urząd Miasta i Gminy SkawinaRynek 1Skawina, 32-050

Tel: 12 2770100

Fax: 12 276-01-10

E-mail: urzad@gminaskawina.pl

Powiat: krakowski

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Skawina: 1206113

Witryna: http://www.gminaskawina.pl/

Władze lokalne: Burmistrz Norbert Rzepiskourzad@um.skawina.net

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Skawiny

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Skawina to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Skawina na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Skawiny, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Skawiny

Gmina Skawina w liczbach

Powierzchnia gminy Skawina*

100 km2

1460 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Skawina*

43 751 mieszkańców

114 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Skawina*

438 mieszkańców na km2

274 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Skawina

Geoportal Skawina prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Skawina

Jak powstał Geoportal gminy Skawina?

Geoportal Skawina powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Skawina, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Skawina umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Skawina

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Skawina?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Skawina;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Skawina;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Skawina;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Skawina;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Skawiny.
Informacje na Geoportalu Skawina

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Skawina?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Skawina;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Skawina;
 • Rejestr MPZP Skawina;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Skawina;
 • Mapa Topograficzna gminy Skawina;
 • Mapa Solarna gminy Skawina;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Skawina;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Skawina

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Skawina?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Skawina.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Skawina łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Skawinie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Skawiny zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Skawina, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Skawina oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Skawina. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Skawiny możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Skawiny. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Skawina. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Skawina.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Skawinie.

  Geoportal gminy Skawina posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Skawina. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Skawinie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Skawina przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Skawinie.

  W Geoportalu Skawina przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Skawina. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Skawinie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Skawina zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Skawina, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Skawina oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Skawina.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Skawina. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Skawina są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Skawina podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Skawina.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Skawinie. W Geoportalu gminy Skawina udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Skawinie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Skawina.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Skawina. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Skawina dla mieszkańców

Geoportal Skawina jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Skawina. Na mapie Skawiny sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Skawina mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Skawina. Korzystając z map Geoportalu gminy Skawina w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Skawina są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Skawina dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Skawina dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować