Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Skawina - sprawdź miejscowy plan gminy Skawina

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Skawina? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Skawina.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Skawina.

MPZP Skawina
Mapa MPZP gminy Skawina

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Skawinie.

Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

MPZP Skawina

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Skawina i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Skawina prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Skawiny. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Skawina.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Skawina i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Skawina obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Skawina z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Skawiny

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Skawiny

0

15 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Skawina, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Skawina, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

9968 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Skawiny.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Skawina z podziałem na lata

Rejestr MPZP Skawina

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Skawina. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała Nr LIV/783/23 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnychLIV/783/2322-3-2023
Uchwała Nr XLII/599/22 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnychXLII/599/2230-3-2022
Uchwała Nr XLII/598/22 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnychXLII/598/2230-3-2022
Uchwała Nr XIV N/542/21 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych – etap IXIVN/542/216-12-2021
Uchwała Nr XVI/197/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych – etap IXVI/197/1930-12-2019
Uchwała Nr XVI/198/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych – etap IIXVI/198/1930-12-2019

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Skawinie?

Za prowadzenie rejestru MPZP Skawina odpowiada wójt/burmistrz gminy Skawina. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Skawina nie obowiązuje, to urząd gminy Skawina wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Skawinie została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Skawina z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Skawina na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Skawiny. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Skawina!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Skawina