Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Skawina w liczbach

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Skawina

Skawina, gmina w województwie małopolskim, powiat krakowski.

Powierzchnia gminy Skawina wynosi 100 km2, zajmuje 1460 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Skawina zamieszkuje 43 751 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 114 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Skawina wynosi 438, jest 274 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Skawina. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Skawina prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Skawina.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Skawina: 1001460
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Skawina: 0,98426
Lesistość w % w gminie Skawina: 10,11963
Ludność na 1 km2 w gminie Skawina: 438274
Liczba ludności ogółem w gminie Skawina: 43 751114
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Skawina: 3,8384
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Skawina: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Skawina: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Skawina: 8,57-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Skawina: 82,7-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Skawina: 124271
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Skawina: 8,3206
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Skawina: 104,8-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Skawina: 2145
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Skawina: 161014
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Skawina: 880,9757
Przedszkola bez specjalnych w gminie Skawina: 1996
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Skawina: 324,01378
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Skawina: 79,71733
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Skawina: 3,2709
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Skawina: 574452
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Skawina: 5 278-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Skawina: 5 245-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Skawina: 5 235-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Skawina: 98,9459
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Skawina: 68,6567
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Skawina: 99,4291
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Skawina: 86,8332
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Skawina: 98,6444
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Skawina: 58,2463

Źródłem danych statystycznych dla gminy Skawina jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Skawina, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Skawina. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.